અડાજણ

Tachukdi Ad Logo | Tachukdi Ad (www.tachukdiad.com)

🔖 Safe Deposit Locker Services in Surat 🔖 Safe Deposit Vault Services in Surat 🔖 Safe Deposit Custody in Surat

અડાજણ

M9 SAFE DEPOSIT VAULT
માત્ર ૧૫ મીનીટની સરળ પ્રક્રિયા દ્વારા લોકરના માલિક બનો.

★ ભારતની સુપ્રસિદ્ધ ગોદરેજ કંપનીના અલ્ટ્રાટેક લોકર આપની અનુકુળતા મુજબ જુદી જુદી તમામા સાઈઝમાં સરળ, સુરક્ષિત અને ખાનગીપણાની ખાતરી સાથેના લોકર્સ ઉપલબ્ધ છે.
★ અત્યાધુનિક ટેકનોલોજીથી ગોદરેજ કંપનીના ઇલેક્ટ્રોનીક્સ સ્ટ્રોંગરૂમ, ડબલ ડોર લોકર્સ.
★ સરકારમાન્ય I.S.I માર્કના લોકર્સ.
★ ૨૪ કલાક સિક્યોરીટી ગાર્ડની સુવિધા.
★ કાર્ડ રીડરથી સંપુર્ણ સજ્જ.
★ CCTV કેમેરા દ્વારા દરેક ક્ષણનું મોનીટરીંગ તથા રેકોર્ડીંગ.
★ ખાના ઉપર તમારું ખાનગી લોક લગાવી શકશો.
★ મોશન સેન્સર, વાઈબ્રેશન સેન્સર, ડોર સેન્સર, પેનીક આલાર્મ સિસ્ટમ તેમજ Wi-Fiની સુવિધાથી સજ્જ.
★ ધરેણાં ચેન્જીંગમાટે ડ્રેસિંગરૂમની સુવિધા તથા સીટીંગ એરિયા.
★ કેશ કાઉન્ટીગ રૂમ વિથ મશીનની સુવિધા.
★ સમય : સવારે ૯:૦૦ થી રાત્રે ૮:૦૦ સુધી.
★ રવિવારે સમય : સવારે ૧૦:૦૦ થી બપોરે ૧:૦૦ સુધી

એકદમ વ્યાજબી ભાવે મળશે.
Address :
Oculus, Basement, Pantaloons Store, Near Madhuvan Circle, L.P. Savani Road, Adajan, Surat.

M9 Safe Deposit Vault
Safe Deposit Locker Services   Safe Deposit Vault Services in Surat | Tachukdi Ad (www.tachukdiad.com)
Safe Deposit Vault Services @ Adajan, Surat
અગત્યની નોંધ : અહીં આપેલી જાહેરાતોના ખરાપણાની ચકાસણી કરવામાં આવતી નથી.   તેથી આ જાહેરાતો માટે અમે કોઇપણ પ્રકારે જવાબદાર નથી.   વાચકે પોતાની વિવેક બુદ્ધિથી કામ લેવું.   આભાર.