ભટ્ટાઈ

Tachukdi Ad Logo | Tachukdi Ad (www.tachukdiad.com)

🔖 Best Hardware & Plywood Dealers in Navsari 🔖 Best Screw Manufacturers in Navsari

ભટ્ટાઈ

JETCO : ગુજરાતની સર્વ શ્રેષ્ઠ ક્વોલીટી સ્ક્રુ બનાવનારી કંપની છે.

JETCO ૧૦ વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. JETCO સ્ટેનલેસ સ્ટીલ સ્ક્રૂ, શીટ મેટલ સ્ક્રૂ અને મેટલ નેલ્સની વિશાળ શ્રેણીના ઉત્પાદનના વ્યવસાયમાં અગ્રણી રીતે સંકળાયેલું છે જે ઉત્પાદનોની ટકાઉપણું વધારવાની ક્ષમતા ધરાવે છે.

Jetco Screw
Screw Mfg. Company @ Bhattai, Navsari
અગત્યની નોંધ : અહીં આપેલી જાહેરાતોના ખરાપણાની ચકાસણી કરવામાં આવતી નથી.   તેથી આ જાહેરાતો માટે અમે કોઇપણ પ્રકારે જવાબદાર નથી.   વાચકે પોતાની વિવેક બુદ્ધિથી કામ લેવું.   આભાર.