Tachukdi Ad Logo | Tachukdi Ad (www.tachukdiad.com)
FAQs


ટચુકડીએડ.કોમના કયા - કયા પેકેજીસમાં તમે શું - શું મેળવશો ?


Standard Package :: Rs. 999/- per Year

આ પેકેજમાં

(1)   તમારી 2 એડ બનાવવામાં આવશે. જેમાં પહેલા 6 મહિના તમારી પહેલી એડ અને બીજા 6 મહિના તમારી બીજી એડ ઓનલાઈન થશે.

(2)   તમને આખા વર્ષ દરમિયાન 5 ફેસ્ટીવલ એડ મળશે. જે તમે તમારા ક્લાયન્ટને મોકલી શકશો.

(3)   દર અઠવાડિયે તમારી એડને સોશિયલ મીડિયામાં વાઈરલ કરવામાં આવશે.

(4)   તમે તમારા ફ્રેન્ડ્સ કે ફેમિલીમાંથી કોઈની પણ 1 એડ ફ્રી માં ઓનલાઈન કરવી શકો છો.

(5)   તમારા ફ્રેન્ડ્સ કે ફેમિલીમાંથી કોઇપણ તમારા રેફરન્સથી અમને એડ આપે છે તો તમને Standard Pack માટે Rs. 250/-,   Advance Pack માટે Rs. 1,000/- અને Premium Pack માટે Rs. 2000/- રેફરલ બોનસ તરીકે મળશે.
Advance Package :: Rs. 3,450/- per Year

આ પેકેજમાં

(1)   તમારી 4 એડ બનાવવામાં આવશે. જેમાં દર 3 મહિને તમારી નવી - નવી એડ બનતી જશે અને ઓનલાઈન થતી જશે.

(2)   તમને આખા વર્ષ દરમિયાન 20 ફેસ્ટીવલ એડ મળશે. જે તમે તમારા ક્લાયન્ટને મોકલી શકશો.

(3)   તમને એક પર્સનલ ઓફર લીંક મળશે કે જેમાં તમે તમારી લેટેસ્ટ 10 ઓફર્સ મુકી શકશો. આ લીંક ક્લાયન્ટને વોટ્સએપ કરી બિઝનેસ મેળવવા માટે છે.

(4)   દર અઠવાડિયે તમારી એડને સોશિયલ મીડિયામાં વાઈરલ કરવામાં આવશે.

(5)   તમે તમારા ફ્રેન્ડ્સ કે ફેમિલીમાંથી કોઈપણ 2 એડ FREE માં ઓનલાઈન કરવી શકો છો.

(6)   તમારા ફ્રેન્ડ્સ કે ફેમિલીમાંથી કોઇપણ તમારા રેફરન્સથી અમને એડ આપે છે તો તમને Standard Pack માટે Rs. 250/-,   Advance Pack માટે Rs. 1,000/- અને Premium Pack માટે Rs. 2000/- રેફરલ બોનસ તરીકે મળશે.
Premium Package :: Rs. 8,450/- per Year

આ પેકેજમાં

(1)   તમારી 12 એડ બનાવવામાં આવશે. જેમાં દર મહિને તમારી નવી - નવી એડ બનતી જશે અને ઓનલાઈન થતી જશે.

(2)   તમને આખા વર્ષ દરમિયાના 52 ફેસ્ટીવલ એડ મળશે. જે તમે તમારા ક્લાયન્ટને મોકલી શકશો.

(3)   તમને એક પર્સનલ ઓફર લીંક મળશે કે જેમાં તમે તમારી લેટેસ્ટ 20 ઓફર્સ મુકી શકશો. આ લીંક ક્લાયન્ટને વોટ્સએપ કરી બિઝનેસ મેળવવા માટે છે.

(4)   દર અઠવાડિયે તમારી એડને સોશિયલ મીડિયામાં વાઈરલ કરવામાં આવશે.

(5)   તમે તમારા ફ્રેન્ડ્સ કે ફેમિલીમાંથી કોઈપણ 3 એડ FREE માં ઓનલાઈન કરવી શકો છો.

(6)   તમારા ફ્રેન્ડ્સ કે ફેમિલીમાંથી કોઇપણ તમારા રેફરન્સથી અમને એડ આપે છે તો તમને Standard Pack માટે Rs. 250/-,   Advance Pack માટે Rs. 1,000/- અને Premium Pack માટે Rs. 2000/- રેફરલ બોનસ તરીકે મળશે.
આ વેબસાઈટ ૭ કરોડ ગુજરાતીઓને સમર્પિત ... કેમકે તેઓના સાથ સહકાર વગર અહીં સુધી પહોચવું શક્ય નહોતું.

ખુબ ખુબ આભારFor more FAQs Click Here