અડાજણ

અડાજણ

VAMA Beauty Parlor
Bridal Makeup Expert

Package 1 : Rs. 999/-
Threading, Facial, Half Legs, Bleach Full Hand, Under Arms, Manicure, Pedicure.

Package 2 : Rs. 1499/-
Threading, Facial, Fill Handa & Legs, Udner Arms, Manicure, Pedicure, Shiner, Hair Spa.

Package 3 : Rs. 1999/-
Facial ( D-Ten, O3T, Wine), Shiner ( Face, Back), Chocolate hand Wax ( Full ), Chocolate Leg Wax ( Full ),Threading, Hair Cut, Hair Spa, Hand/Leg Polishing

★ સમય : સવારે ૧૦:૦૦ થી રાત્રે ૮:૦૦ સુધી.

Address :
124, Vrundavan Society, Nr. Vidhyakunj School, Palanpur Jakatnaka, Adajan, Surat.

VAMA Beauty Parlor
Beauty Parlor and Salon in Adajan | Tachukdi Ad (www.tachukdiad.com)
Beauty Parlour @ Palanpur Jakatnaka, Surat

EVA's
Hair, Beauty & Makeup Studio

★ Smoothing : Rs. 2000/-
★ Straightening : Rs. 2000/-
★ Keratin Treatment : Rs. 1500/-
★ Root Touch-up : Rs. 500/-
★ Full Hair colour : Rs. 900/-
★ Hair Spa : Rs. 400/-

★ Facial (Lotus Diamond) + Shiner (Bleach) + Hand Wax (Cream) + Underarms (Cream) + Threading in Only Rs. 1000/-

Address :
LF - 15, Silver Plaza Complex, Opp. Rupali Cinema, Palanpurpatia, Rander Road, Surat.

Eva's Hair, Beauty & Makeup Studio
Beauty Parlor and Salon in Adajan | Tachukdi Ad (www.tachukdiad.com)
Beauty Parlour @ Adajan, Surat
અગત્યની નોંધ : અહીં આપેલી જાહેરાતોના ખરાપણાની ચકાસણી કરવામાં આવતી નથી.   તેથી આ જાહેરાતો માટે અમે કોઇપણ પ્રકારે જવાબદાર નથી.   વાચકે પોતાની વિવેક બુદ્ધિથી કામ લેવું.   આભાર.